چشم انداز

شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی در تلاش است که به عنوان خوش نامترین و معتبرترین شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) بخش خصوصی ایرانی با بهره برداری از فنآوری و ابتکارات نوین و ایجاد ارزش افزوده یک شرکت جهانی و پایدار باشد.