اخبار

team 1

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین‌المللی نام‌آوران مهندسی (سهامی عام)

team 1

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی مشارکت در ساخت احداث مجتمع اداری نام‌آوران زرتشت

team 1

آگهی و فرم نماینده حقوقی مجمع عمومی 1402

آگهی و فرم نماینده حقوقی مجمع عمومی 1402 شرکت نام آوران مهندسی

team 1

فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار

فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار جهت احداث مجتمع اداری نام آوران زرتشت

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

team 1

فرم معرفی نماینده

معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

team 1

ثبت نام درسامانه سجام برای دریافت سود سهام

الزامی بودن ثبت نام درسامانه سجام برای دریافت سود سهام

team 1

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی 15 واحد مغازه

team 1

آگهی دعوت به مجمع (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه نوبت دوم شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نام آوران مهندسی 1400

team 1

فرم معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

فرم معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 29/04/1400

team 1

برگزاری مجامع عمومی شرکتها

ابلاغیه شماره 050/440/ب/1398 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوارق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکتها

123