اخبار

team 1

فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار

فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار جهت احداث مجتمع اداری نام آوران زرتشت

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

team 1

فرم معرفی نماینده

معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

team 1

ثبت نام درسامانه سجام برای دریافت سود سهام

الزامی بودن ثبت نام درسامانه سجام برای دریافت سود سهام

team 1

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی 15 واحد مغازه

team 1

آگهی دعوت به مجمع (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه نوبت دوم شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نام آوران مهندسی 1400

team 1

فرم معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

فرم معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 29/04/1400

team 1

برگزاری مجامع عمومی شرکتها

ابلاغیه شماره 050/440/ب/1398 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوارق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکتها

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

team 1

اطلاعیه مهم

اطلاعیه دریافت سود سهام دریافت سود سهام سال 1397

12