اخبار

team 1

گزارش مدیرعامل

مجمع عمومی عادی سالانه - عملکرد منتهی به دوره 97/12/29

team 1

گزارش هیئت مدیره

عملکرد منتهی به دوره 97/12/29

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی - سهامی عام

team 1

آگهی فراخوان عمومی

شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه¬گذار به منظور مشارکت

team 1

آگهی پرداخت سود سهام

پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي منتهي به 1396/12/29

team 1

دریافت برگه سهام افزایش سرمایه

سهامداران محترم می توانند برای هماهنگی لازم جهت تحویل گرفتن برگه سهام خود با امور سهام شرکت (آقای موسوی) با شماره تلفن های 6-22056874 تماس حاصل فرمایند.

1