اخبار

team 1

آگهی پرداخت سود سهام

پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي منتهي به 1396/12/29

team 1

دریافت برگه سهام افزایش سرمایه

سهامداران محترم می توانند برای هماهنگی لازم جهت تحویل گرفتن برگه سهام خود با امور سهام شرکت (آقای موسوی) با شماره تلفن های 6-22056874 تماس حاصل فرمایند.

1