اخبار

team 1

آگهی دعوت به مجمع (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه نوبت دوم شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نام آوران مهندسی 1400

team 1

فرم معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

فرم معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 29/04/1400

team 1

برگزاری مجامع عمومی شرکتها

ابلاغیه شماره 050/440/ب/1398 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوارق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکتها

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

team 1

اطلاعیه مهم

اطلاعیه دریافت سود سهام دریافت سود سهام سال 1397

team 1

آگهی جذب سرمایه گذار جهت پروژه اداری زرتشت

شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت

team 1

اخبار شرکت در اینستاگرام و واتساپ

اخبار شرکت در اینستاگرام و واتساپ

team 1

پرداخت سود سهام سهامداران

پرداخت سود سهام کلیه سهامداران در تاریخ 1398/10/03

team 1

گزارش مدیرعامل

مجمع عمومی عادی سالانه - عملکرد منتهی به دوره 97/12/29

team 1

گزارش هیئت مدیره

عملکرد منتهی به دوره 97/12/29

team 1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی - سهامی عام

12