هیأت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

دکتر بابک شیعه بیگی

دکتری سازه

فارغ التحصیل از دانشگاه مک مستر کانادا

سمت: رئیس هیأت مدیره

نماینده شرکت ناورود

 

 

 

 

مهندس مازیار احمدی

کارشناسی عمران

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: نائب رئیس هیأت مدیره

نماینده شرکت کولهام

 

 

 

 

مهندس فربد پورنیا

کارشناسی عمران

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه West London

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت پایاساز

 

 

 

 

مهندس رضا والی زاده

کارشناسی عمران

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت کام کاو

 

 

 

 

مهندس محبوبه شرکاء

کارشناسی عمران

فارغ التحصیل از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا - آمریکا

سمت: عضو هیأت مدیره

 

 

 

 

مهندس کامبیز مهربان

کارشناسی  مکانیک سیالات  از دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدیرعامل