استراتژی

شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی دارای اصول و اهداف کلان به شرح زیر است:

اصل اول: برخورداری از ارتباطات اقتصادی گسترده و مؤثر در سطوح ملی و بین المللی،

اصل دوم: بهره گیری از زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با دانش و فن آوری روز دنیا،

اصل سوم: بهره گیری از منابع انسانی توانمند و پویا.

استراتژی های مرتبط با اصول و اهداف کلان:

اصل اول:

 • ايجاد مشاركت‌هاي تخصصي با شركت‌هاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد امكان حضور مؤثر در تعاملات اقتصادي،
 • برقراري ارتباطات استراتژيك با شركت‌هاي مشابه در سطح بين‌المللي،
 • به‌كارگيري امكانات تبليغاتي مناسب براي شناساندن شركت در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي،
 • حضور مؤثر در فعاليت‌هاي اقتصادي در ساير كشورهاي جهان،
 • جلب حمايت هاي قانوني و دولتي،
 • ورود به حوزه‌هاي فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري حاصل از تعاملات دولت با ساير دولت‌ها.

اصل دوم:

 • ايجاد و تجهيز SBU هاي متناسب با نيازهاي بازار اقتصادي،
 • برقراري سيستم هاي مديريت كيفيت در هلدينگ و شركت‌هاي زیرمجموعه،
 • استقرار سيستم هاي نظارت و كنترل متناسب با فعاليت‌ها،
 • ايجاد و استقرار نظام مديريت مالي،
 • تهيه و تدوين طرح‌هاي تجاري براي هريك از شركت‌هاي زیرمجموعه و هلدينگ،
 • ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي (رايانه‌اي) در سطوح درون سازماني و برون‌سازماني در مقياس بين‌المللي.

اصل سوم:

 • ايجاد و استقرار نظام اداري و استخدامي (طبقه‌بندي مشاغل، جذب و استخدام نيرو، ارتقاء شغلي و ...)،
 • برنامه‌ريزي آموزشي مناسب براي ارتقاء توانمندي هاي فردي و گروهي كاركنان.