تاریخچه

تاریخچه

در راستای تفکر توسعه و تعالی و لزوم ایجاد ماندگاری و توانمندسازی در صنعت احداث ایران با پیشینه ای به قدمت تاریخ، لزوم گردآوری شرکت های بزرگ و فرهیختگان این صنعت در قالب یک مجموعه توانمند با پشتوانه ای بزرگ از  تجربه و علم و با قابلیت حضور در بازارهای ملی، منطقه ای و بین المللی منجر به پایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی در تاریخ 2/11/1384 به شماره ثبت:265221 شد که متشکل از 75 شرکت نامی در صنعت احداث و 199 سهامدار حقیقی در قالب سهامی عام و با سرمایه اولیه یکصدو بیست و پنج میلیارد ريال گردید.

از اولین روزهای  تأسیس این شرکت تلاش مجموعه همواره در راستای حضور مؤثر و منسجم در بازارهای ملی و بین المللی با تکیه بر اصل ظرفیت سازی از طریق انسجام تخصص ها و ایجاد سیستم های پایدار و ماندگار بوده است.

در این راستا این مجموعه به عنوان یک شرکت بزرگ و توانمند و با توجه به اندوخته تجربه و سرمایه سهامداران خود، زمینه انجام فعالیت های اعلام شده در اساسنامه شرکت، که به اختصار عبارتند از: مدیریت سرمایه و منابع مالی، مدیریت اجرایی پروژه های کلان، مشارکت در کلیه زمینه های احداث با کاربری های صنعتی، تجاری و مسکونی، احداث راه، پروژه های صنعتی و غیر صنعتی، مدیریت شهری و شهرسازی، صنایع حمل و نقل، ارتباطات، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و گردشگری، است را فراهم نموده و تلاش دارد در راستای اهداف بلند بنیان گذاران خود حرکت کند. با توجه به تغییرات در ساختار مدیریتی کشور و امکان فعال تر شدن بخش خصوصی و با توجه به ورود این شرکت به بازار فرابورس، این شرکت در نظر دارد بخش معاونت اقتصادی را در جهت بهره برداری بهینه از شرایط پیش رو ایجاد نماید.