فراخوان عمومی

20/03/1403

 تمدید فراخوان عمومی مشارکت در ساخت احداث مجتمع اداری نام‌آوران زرتشت

 

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) در نظر دارد به منظور ساخت مجتمع اداری نام­آوران زرتشت واقع در تهران-خیابان زرتشت برای جذب مشارکت کننده در ساخت و یا سرمایه­گذار با شرایط و مشخصات زیر اقدام نماید.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برای "مشارکت در ساخت" در این پروژه دعوت می‌شود به منظور دریافت اسناد فراخوان به نشانی «تهران،  بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 60، طبقه 2؛  تلفن­های: 6-22056873» مراجعه و یا با ارسال درخواست به نشانی ایمیل:  namavaran@benam.ir و یا مراجعه به سایت:  WWW.benam.ir حداکثر تا تاریخ 1403/03/20 به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی نسبت به ارایه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

 

بدیهی است آورده شرکت، زمین و پروانه ساخت است و کلیه هزینه‌­های ساخت و اجرا، خرید و نصب انشعابات و دریافت پایانکار، صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت تفکیکی به عهده مشار­کت­ کننده خواهد بود.

 

مشخصات پروژه:
نشانی: تهران خیابان زرتشت غربی  نبش خیابان جویبار  پلاک 17
مساحت زمین: 2009/94 مترمربع

مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران: موضوع در جلسه مورخ1402/05/30  مطرح شد و با مورد تقاضا بصورت 8 طبقه روی همکف اداری و زیرزمین اول همگی با سطح اشغال 44.44 %  و سایر زیرزمین­ها وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موافقت بعمل آمد. 

 

 


توضیحات:

 1. بازدید از محل احداث پروژه با هماهنگی قبلی و در روزهای غیرتعطیل قابل انجام است.
 2. مشارکت‌کننده موظف است پیش از عقد قرارداد نسبت به ارایه مستندات توان مالی به میزان حداقل۸۰% اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه اقدام نماید.
 3. ابتدا سوابق کاری همراه با رضایت­نامه از کارفرماهای مرتبط، فنی، اجرایی، تجهیزاتی و مدیریتی و هم­چنین مدارک توان مالی مشارکت‌کننده (پاکت الف) بررسی و در صورت تأیید در کمیته فنی شرکت، نسبت به بازگشایی پاکات مالی (پاکت ب) اقدام خواهد گردید.
 4. متقاضیان پس از تکمیل اسناد فراخوان (قالب مندرجات بند۲)، می‌بایست مدارک را به صورت مُهر و امضا شده و در پاکت سربسته (با درج نام و نشانی پیشنهاد دهنده بر روی پاکت) به محل شرکت به نشانی «تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 60، طبقه 2؛ تلفن 22056873» تحویل و یا ارسال نمایند.
 5. شرکت نام‌آوران مهندسی در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و به پیشنهادهای مبهم، مشروط و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شرکت در فراخوان و نیز برگزیده‌ شدن پیشنهاد ارایه‌ شده، هیچ الزامی برای شرکت نام‌آوران مهندسی برای عقد قرارداد، ایجاد نخواهد کرد.
 6. مبلغ 600.000.000.000 ریال ( معادل60 میلیارد تومان) به عنوان بلاعوض از مشارکت کننده دریافت می­گردد.
 7. مدارک برابر با اصل و اسناد و فرم‌های پیوست امضا شده (امضاهای مجاز و ممهُور به مُهر شرکت برای اشخاص حقوقی) و (امضای پیشنهاد­ دهنده برای اشخاص حقیقی) که می‌بایست در پاکات در بسته و مُهر و امضا شده (پاکات الف و ب) ظرف مهلت تعیین‌شده ارایه گردد به شرح زیر است:

 

مدارک پاکت الف:

1-6- مشارکت‌کنندگان حقوقی:

 • تصاویر اساسنامه، روزنامه رسمی (تأسیس، آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضاهای مجاز و نشانی شرکت)،
 • تصاویر آخرین فهرست سهامداران و سهم هر یک، گواهی شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت،
 • تصاویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاهای مجاز و مدیرعامل.

 

2-6- مشارکت‌کنندگان حقیقی:

 • تصاویر شناسنامه و کارت ملی، کارت پایان خدمت و یا معافیت.

   

  3-6-گواهینامه یا مجوزهای فعالیت، مدارک فرم شماره2 (پروژه‌های مشارکت در ساخت).

   

  مدارک پاکت ب:

 • ارایه پیشنهاد مالی بر مبنای "درصد مشارکت" و "پرداخت نقدی" و ساخت پروژه با توجه به استفاده از مصالح و تجهیزات درجه یک ایرانی.
 • ارایه ضمانت­نامه بانکی یا چک بانکی به مبلغ 100/000/000/000 ریال (معادل ده میلیارد تومان) به منظور ضمانتنامه شرکت در مزایده.

  

فرم شماره 1 و 2 


اسناد فراخوان