آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

10/06/1399

به نام خدا

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

 

 

      در اجرای مقررات اساسنامه شرکت بدینوسیله از تمامی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) ثبت شده به شماره 265221 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت (10:00) ده صبح روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 در محل سالن اجتماعات انجمن شرکت های ساختمانی واقع در: تهران- خیابان ولی عصر- خیابان طالقانی- جنب سینما فلسطین- خیابان شهید برادران مظفر- شماره 86 تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  • 1-استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.
  • 2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.
  • 3-بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.
  • 4-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30.
  • 5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  • 6-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
  • 7-تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
  • 8- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
  • 9-انتخاب اعضای هیأت مدیره.
  • 10-سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت است.

ضمناٌ کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا نامه نمایندگی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی نیز ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی نامه رسمی می باشند.

 

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی
نام آوران مهندسی (سهامی عام)