اطلاعیه مهم

10/03/1399

اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از سهامدارانی که تا کنون موفق به دریافت سود سهام سال 1397 خود نشده اند می رساند، حداکثر تا تاریخ 1399/04/15 با مراجعه به شعب بانک ملت نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از تاریخ مذکور امکان دریافت سود سهام از شعب بانک ملت وجود نخواهد داشت.

شرکت نام­ آوران مهندسی