پروژه زرتشت غربی

09/12/1394
//

 

ملک مذکور در ضلع شمال غربی تقاطع خیابانهای زرتشت غربی و جویبار به مساحت 94/2009 متر مربع و با موقعیتی بسیار مناسب واقع می باشد.

 

 

موقعیت این ملک در مرکز شهر و با توجه به نزدیکی آن به خیابان ولیعصر، قرارگرفتن در محل بورس فروش پرده و پارچه، ساختمانهای اداری، ساختمانهای دولتی، بیمارستان های متعدد و ... آنرا از هر لحاظ جهت ساخت مجتمع تجاری - اداری و یا هتل متمایز می سازد.

 

 

اقدامات صورت گرفته تا کنون:

  1. با عنایت به پیگیری های متعدد صورت گرفته دستور نقشه پروژه مذکور با شماره 694033895 مربوط به پرونده 34425 و پلاک ثبتی 6269 در تاریخ 94/12/09 از شهرداری منطقه 6 تهران اخذ گردیده است.
  2. در خصوص احداث مجتمع تجاری - اداری مذاکرات اولیه با ارگانهای مربوطه صورت پذیرفته، طرحهای اولیه پلان معماری، نما و ... با آلترناتیوهای مختلف و با ملحوظ نمودن هزینه - درآمد پروژه در حال بررسی می باشد.
  3. همچنین جلساتی با معاون محترم معماری شهرسازی و سایر نمایندگان شهرداری منطقه 6 در این خصوص برگزار گردیده تا در صورت امکان بیشترین تراکم و سطح اشغال مطلوب اخذ گردد.
  4. ضمنا با عنایت به فرصتهای به وجود آمده پسا برجام بعد از لغو تحریمها، مذاکراتی در خصوص تامین منابع مالی پروژه با سرمایه گذاران خارجی (گروههای ایتالیایی، چینی، کره ای و ... ) در حال انجام می باشد.