آگهی پرداخت سود سهام

19/12/1397

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین­ المللی نام ­آوران مهندسی (سهامی عام)

به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

آگهی پرداخت سود سهام

به اطلاع سهامداران محترم كه در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/04/30 سهامدار اين شركت بوده اند مي رساند كه پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي منتهي به 1396/١٢/29 تا پايان وقت اداري روز 1397/١٢/25 ادامه خواهد داشت. آن دسته از سهامداراني كه تاكنون نسبت به ارسال مدارك خود اقدام ننموده اند و يا سهامداراني كه مشخصات بانكي آنها تغيير داشته است با انتخاب يكي از روشهاي ذيل نسبت به ارسال اطلاعات درخواست شده (مشخصات فردي - تصوير كارت ملي - شماره حساب) برای دریافت سود سهام خود به امور سهام شركت اقدام نمائيد.

آدرس ايميل شركت: namavaran@benam.ir

 شماره نمابر (فكس): ٢٢٠٥٦٨٧٣-٠٢١

 شماره تلگرام شركت: 09126779816